Bar nurkowy Sag Harbor Murf's jest na rynku

„Zainteresowanie było dość duże”, powiedział broker w Page Six.