Syn Johnny'ego Casha aresztowany za rozbiórkę na lotnisku

Opłaty nie zostaną naliczone przeciwko Cashowi, który pił.