Brandon Marshall i żona pomagają podnieść rekordową kwotę 6,8 miliona dolarów dla Child Mind Institute

Marshall, który brał udział w bitwach z zaburzeniami osobowości typu borderline, był współorganizatorem aukcji Child Advocacy Award Dinner.